Z hrebeňa Krzemieńa pohľad späť na Halicz a Rozsypaniec vpravo © hiking.sk & autor