Začíname zostupovať z Babej hory (autor foto: Igor Bazovský) © hiking.sk & autor