Zanedbaná infotabuľa náučného chodníka, až pri nej začína dostatok snehu © hiking.sk & autor