Zmiešaný javorový les vo svahu Kozieho chrbta » pozri na mape © hiking.sk & autor