Znova lúčmi slnka osvietená Snina, ale už z južného skalného útvaru © hiking.sk & autor