Znova pohľad späť zo svahu Hnatoweho Berda na prejdenú trasu © hiking.sk & autor