schéma postupu: biele šípky znázorňujú smer zjazdu, modré smer výstupu © hiking.sk & autor